RZECZOZNAWCY - NIEZALEŻNI I POMOCNI!


BEZSTRONNOŚĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, MERYTORYCZNOŚĆ OPINII I EKSPERTYZ ZAPEWNIAJĄ:

 

inż. Bogusław Pudzianowski,

mgr inż. Halina Pudzianowska

 

  • Specjaliści w zakresie konstrukcji, technologii, materiałoznawstwa, garbarstwa, tworzyw sztucznych, materiałów skóropodobnych,
  • Wieloletni rzeczoznawcy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego,
  • Doświadczeni Rzeczoznawcy z listy Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie i Katowicach,
  • Wieloletni Biegli Sądowi Sądu Okręgowego w Warszawie i Katowicach,
  • Biegli Skarbowi Izby Skarbowej w Katowicach

 

Rzeczoznawcy są bezstronni, niezależni i nie są pracownikami żadnych instytucji państwowych ani prywatnych.

 

JAKO DOŚWIADCZENI RZECZOZNAWCY I BIEGLI SĄDOWI UDZIELAMY RÓWNIEŻ PRAKTYCZNYCH I SKUTECZNYCH PORAD Z ZAKRESU PROCEDUR:

 

  • prawa cywilnego (Kodeks cywilny Dz.II. Rękojmia za wady),
  • prawa konsumenckiego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta),
  • interwencji u Rzecznika Konsumentów,
  • interwencji w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  • składania pozwów do sądu.