Linki przydatych stron oraz pliki Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów


 

POLECAMY STRONY INTERNETOWE:
(skopiuj link i wstaw do wyszukiwarki Google)

 

 

Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów:

 

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/

 

Można tam znaleźć przydatne, praktyczne informacje dotyczące między innymi reklamacji towarów.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie:

 

Strona dotycząca rzeczoznawców:

 

http://www.wiih.org.pl/index.php?id=122&id2=136

 

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB konsumenckie-zgloszenie-reklamacji

Prawidłowy, przykładowy formularz zgłoszenia reklamacji towaru. 
Po wydruku należy go dokładnie wypełnić w 2 egz. i przedstawić sprzedawcy. Należy zwrócić uwagę na to, aby na formularzu była pieczątka sprzedawcy oraz podpis osoby przyjmującej reklamację.

[pobierz] 0.3 MB praktyczne-informacje-z-praw-konsumentow

Wybrane informacje na temat przysługujących każdemu konsumentowi praw do reklamacji towarów konsumpcyjnych. Pomogą każdemu konsumentowi, który ma wątpliwości jakie prawa mu przysługują.

[pobierz] 1.2 MB kodeks-cywilny

Przepisy Kodeksu Cywilnego - RĘKOJMIA ZA WADY
art. 556 do 576
Są to podstawowe przepisy regulujace spory reklamacyjne między sprzedawcą a konsumentem.

[pobierz] 0.3 MB ustawa_o_prawach_konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. - wdrażająca Dyrektywę PE i regulująca obowiązki przedsiębiorcy (sprzedawcy), regulująca prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy, w umowach zawartych również poza lokalem przedsiębiorstwa (sprzedaż internetowa).

[pobierz] 0.1 MB lista-rzezczoznawcow-wojewodzkiego-inspektora-insp

Potwierdzenia uprawnień rzeczoznawców z listy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.