KUPIŁEŚ WADLIWY TOWAR? KORZYSTAJ ZE SWOICH PRAW!


 

 

"Ignorantia iuris nocet"
      (NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI)

 

JESTEŚ KONSUMENTEM - PRAWO CIĘ CHRONI!

KONSUMENT - to każda osoba, która kupuje towar w celu zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb.

 

 • Jako konsument masz prawo do rękojmi za wady (Art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego), w ramach której możesz żądać:

 

  • naprawy wadliwej rzeczy,
  • wymiany na towar niewadliwy,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy w przypadku wady istotnej.

 

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy kupujacemu.
 • Obowiązkiem sprzedawcy jest udzielenie Ci, w ciągu 14 dni odpowiedzi na zgłoszoną reklamację,
 • Jeśli Twoja reklamacja została odrzucona, według Ciebie niesłusznie, to Masz prawo do zasięgnięcia opinii niezależnego rzeczoznawcy z listy Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 • Pozytywna opinia (stwierdzająca wady fizyczne towaru) jest podstawą do wszczęcia formalnych działań prawnych a koszt jej wykonania włączany jest do roszczenia głównego (zwrot ceny, wymiana towaru).

OPINIA RZCZOZNAWCY - POMOCNA W DOCHODZENIU SWOICH PRAW!

 

Często KONSUMENT spotyka się z odmową uznania reklamacji u sprzedawcy (uznania naszych roszczeń).

Jest to sytuacja stresująca i zastanawia się czy rzeczywiście nie ma racji, czy sprzedawca nieuczciwie i z premedytacją nie chce uznać zasadności naszych roszczeń, czy też może zakupione buty, teczka, płaszcz skórzany nie mają wad a uszkodzenia, plamy, wytarcia itp. objawy powstały z naszej winy. Zastanawiamy się jakie dalsze kroki należy podjąć, czy zwrócić się do Rzecznika Konsumentów, a może do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, a może od razu samemu sporządzić pozew do sądu?

 

KONSUMENCIE!

 

Każda z powyższych instytucji zajmie się Twoim problemem mając wiarygodną i obiektywną opinię niezależnego Rzeczoznawcy z listy Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie!

 

Rzeczoznawca, na podstawie oględzin oceni istotność wad i/lub przyczyn powstania uszkodzeń oraz udzieli Ci jasnej odpowiedzi na pytanie czy masz szanse na pozytywne załatwienie reklamacji czy też nie ma szans.

 

Pozytywna dla Ciebie opinia będzie podstawą do podjęcia formano-prawnych działań przez Rzecznika Konsumenta lub Inspekcję Handlową.