JEŚLI MASZ RACJĘ W SPORZE ZE SPRZEDAWCĄ, TO OSTATECZNIE OPINIA NIC CIĘ NIE KOSZTUJE!


 

 

DLACZEGO NIE PONOSISZ KOSZTÓW OPINII RZECZOZNAWCZEJ?

 

 

Jeśli z powodu wad fizycznych rzeczy sprzedanej, kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny (reklamacja towaru),

sprzedawca ma ustawowy obowiązek zwrócić kupującemu koszty i nakłady związane z reklamacją (Art.566. § 1. Kodeksu cywilnego), w tym koszt opinii rzeczoznawczej, jeśli była dla niego pozytywna (potwierdziła wady fizyczne rzeczy sprzedanej).

 

Zwrot kosztów wykonania opinii następuje na podstawie rachunku wystawionego przez rzeczoznawcę.

 

Ceny usług rzeczoznawczych ustalane są indywidualnie z klientem i zależą od rodzaju reklamowanego towaru (np. obuwie, meble skórzane, tapicerka samochodowa, futro itp.) oraz lokalizacji i kosztów dojazdu do Klienta.